Československá obchodná banka, a.s.

V roku 1999 prešla ČSOB zásadnou zmenou a jej majoritným akcionárom sa stala belgická KBC Bank. KBC Group je jednou z vedúcich finančných skupín v Európe a lídrom na dvoch ťažiskových domácich trhoch, kde pôsobí: v Belgicku a v strednej Európe. Zamestnáva viac ako 55 000 zamestnancov a obsluhuje 12 miliónov klientov. S trhovou kapitalizáciou 30 miliárd EUR patrí KBC Group medzi najväčšie belgické spoločnosti a vedúce finančné skupiny v Európe.

Podporované jazyky na bankomatoch:

 • slovenčina slovenčina
 • angličtina angličtina
 • nemčina nemčina
 • francúžština francúžština

Služby na bankomatochČSOB SR

 

Cestovné poistenieČSOB SR

 

ČSOB Finančná skupina ponúka novinku - možnosť uzavrieť si cestovné poistenie vo vybraných bankomatoch ČSOB SR.

Rozšírením predaja cestovného poistenia prostredníctvom vybraných bankomatov ČSOB SR získavate:

 • FLEXIBILITU,
 • DOSTUPNOSŤ,
 • ÚSPORU ČASU,
 • BEZPEČNOSŤ A ISTOTU,

a to jednoducho a aj na poslednú chvíľu.

Základné parametre cestovného poistenia cez bankomat:

 • ponuka cestovného poistenia bude dostupná pre klientov aj neklientov ČSOB,
 • široké pokrytie ciest do zahraničia zahŕňa turistické cesty, manuálnu a aj nemanuálnu prácu,
 • dĺžka poistenia môže byť maximálne 60 dní (začiatok poistenie môže byť najskôr nasledujúci deň a najneskôr o 90 dní),
 • poisteným môže byť držiteľ karty alebo iná osoba, ktorej rodné číslo držiteľ karty zadá,
 • možnosť voľby variantu postenia: EURÓPA alebo SVET,
 • výška poistného závisí od zvoleného variantu poistenia.

Poistenie zahŕňa poistenie liečebných nákladov až do výšky 66 387,84 € / 2 000 000,07 Sk na lekárske ošetrenie, pobyt v nemocnici, lieky predpísané lekárom, prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a repatriáciu.

K liečebným nákladom si možno dojednať pripoistenie

 • úrazu:
  • poistná suma 6638,78 € / 199 999,89 Sk pri trvalých následkoch úrazu
  • 3319,39 € / 99 999,94 Sk pri smrti následkom úrazu
  • denné odškodné za liečenie úrazu 3,32 € / 100,02 Sk
 • zodpovednosti za spôsobenú škodu na živote alebo na zdraví až 16 596,96 € / 500 000,02 Sk, na majetku 6638,78 € / 199 999,89 Sk
 • batožiny pre prípad poškodenia alebo krádeže s krytím až do výšky 663,88 € / 20 000,05 Sk storna zájazdu až do 995,82 € / 30 000,07 Sk

Dobíjanie EasyČSOB SR

 

Dobitie predplatených telefónnych kariet EASY mobilného operátora T-mobile.

Dobíjanie O2ČSOB SR

 

ČSOB banka prináša od 13. mája 2008 možnosť dobíjania kreditu mobilného operátora Telefónica O2 prostredníctvom svojej bankomatovej siete.

ČSOB ako jedna z prvých bánk sprístupnila klientom tohto operátora s predplatenými kartami dobíjanie kreditu vo svojich bankomatoch. Klienti si môžu navýšiť kredit v rôznych hodnotách a získať kredit navyše. Službu dobíjanie kreditu v bankomatoch ČSOB tak majú možnosť využívať klienti všetkých slovenských mobilných operátorov.

Dobíjanie PrimaČSOB SR

 

Dobitie predplatených telefónnych kariet Prima mobilného operátora Orange.

Fun Fón dobíjanie kredituČSOB SR

 

Cez bankomaty je možné dobíjať kredit Fun Fónu. Výhodou je, že v bankomate je možné dobiť kredit okrem seba aj niekomu inému. Vybrať je možné z 5, 7, 12, 15, 20, 30 alebo 50 eurovej hodnoty. Po zvýšení kreditu príde SMSka.

Pôžičky a úvery cez bankomatČSOB SR

 

ČSOB banka ponúka úvery i prostredníctvom všetkých bankomatov. Služba je určená klientom i neklientom banky. Vybrať si môžu kreditnú kartu, spotrebiteľský úver a povolené prečerpanie na bežnom účte.

Ponuka úverov cez bankomaty je jednoduchá a prehľadná. V hlavnom menu pribudla položka „chcem si požičať“. Po stlačení tejto voľby systém podľa čísla karty klienta rozpozná a zaradí do jednej z troch kategórií: ako klienta ČSOB, ktorý má predschválené limity úveru, klienta bez vopred schválených limitov alebo ako neklienta banky.

Klient ČSOB môže mať vopred schválené až štyri limity úverov; na obrazovke bankomatu sa mu zobrazí ponuka prvého zo štyroch ponúkaných produktov aj s výškou schváleného limitu. Klient môže potvrdiť záujem o ponúkaný produkt alebo si nechá zobraziť ďalšie možnosti. Úver môže získať aj bez toho, aby zdokladoval svoj príjem. Ak ide o neklienta ČSOB alebo klienta, ktorý nemá vopred schválené limity úverov, bankomat zobrazí ponuku všetkých úverov s limitom, ktorý je pre daný úver určený všeobecne. Po potvrdení niektorej voľby si bankomat vypýta telefónne číslo a čas, kedy môžu záujemcu špecialisti ČSOB kontaktovať.

Rýchly výberČSOB SR

 

Klientom ČSOB pribudla pri výbere hotovosti nová možnosť v menu vľavo hore "Váš posledný výber". Tu sa nachádza suma, ktorú klient naposledy vyberal v bankomatovej sieti ČSOB bez ohľadu na to, či vyberal štandardnú sumu alebo inú sumu.

Výber hotovostiČSOB SR

 

Výber hotovosti z bankomatu v SR alebo v zahraničí označeného logom príslušného typu Platobnej karty.

Zmena PINu na karteČSOB SR

 

Finančná skupina ČSOB ponúka svojim klientom možnosť zmeniť PIN kód na platobnej karte aj prostredníctvom bankomatu. Vlastník karty si tak môže zvoliť kombináciu čísiel, ktorú si ľahko zapamätá.

Možnosť zmeniť PIN kód prostredníctvom bankomatu sa týka všetkých typov platobných kariet, pričom počet zmien kódu na karte nie je nijako obmedzený. Bankomaty sprostredkúvajú túto službu zákazníkovi prostredníctvom ponuky ZMENA PIN KÓDU. Zmena nie je možná 35 dní pred expiráciou karty. Poplatok za zmenu PIN kódu je 75 Sk (2,49 EUR).

Zostatok na účteČSOB SR

 

Informácia o disponibilnom zostatku na účte ku karte prostredníctvom bankomatu.