OTP Banka Slovensko, a.s.

OTP Banka Slovensko, a.s. pôsobí na slovenskom trhu a prostredníctvom svojich korešpondenčných bánk aj na zahraničných trhoch ako univerzálna banka s úplnou devízovou licenciou.

V súčasnosti OTP Banka Slovensko disponuje rozvetvenou sieťou 72 pobočiek po celom Slovensku. Ústredie banky je v Bratislave. OTP Banka Slovensko disponuje systémom komplexného hodnotenia podnikateľských zámerov klienta v súlade so svetovými štandardmi a implementovaným platobným a zúčtovacím systémom PROFILE, ktorým sa zabezpečuje on-line prepojenie všetkých pobočiek OTP Banka Slovensko, a.s. Banka je v súčasnosti napojená na SWIFT, REUTERS, TELERATE.

Rozhodujúci objem v obchodnej činnosti banky predstavujú bankové produkty a služby poskytované klientom na slovenskom trhu. Štruktúra produktov a služieb zodpovedá požiadavkám rozhodujúcich segmentov trhu, ktoré banka obsluhuje. OTP Banka Slovensko, a.s. ponúka svoje produkty a služby fyzickým aj právnickým osobám. OTP Banka Slovensko, a.s. je univerzálnou bankou rodinného typu, preto aj ponuka produktov a služieb je prispôsobená požiadavkám viacerých generácií (od najmladšej až po dôchodcov), a tiež náročnosti jednotlivých klientov.

Služby na bankomatochOTP

 

Dobíjanie EasyOTP

 

Kredit na Easy karte si môžete navýšiť vo všetkých bankomatoch OTP Banky Slovensko. Easy si môžete dobiť 24 hodín denne, 365 dní v roku. Je to jednoduché, rýchle, výhodné a môžete získať aj kredit navyše. Čím vyššiu dobíjanú sumu si zvolíte, tým vyšší kredit navyše dostanete. Dobiť kredit môžete na svojej Easy karte, ale aj niekomu inému. Stačí mať ľubovoľnú platobnú kartu vydanú v SR alebo platobnú kartu VISA, MAESTRO, EUROCARD/MASTERCARD vydanú v zahraničí.

Dobíjanie PrimaOTP

 

Prima kredit si môžete obnoviť vo všetkých bankomatoch OTP Banky až do výšky denného limitu vašej platobnej karty. Pri každej obnove kreditu získate bonus z kreditu navyše.

Výber hotovostiOTP

 

Výber hotovosti z bankomatu v SR alebo v zahraničí označeného logom príslušného typu Platobnej karty.

Zostatok na účteOTP

 

Informácia o disponibilnom zostatku na účte ku karte prostredníctvom bankomatu.