Prima banka Slovensko, a.s.

Prima banka Slovensko, a.s. začala písať svoj príbeh v tom istom roku ako vznikla samostatná Slovenská republika. V roku 1993 založilo 193 slovenských obcí banku pod názvom Prvá komunálna banka, ktorá sa špecializovala na financovanie miest a obcí Slovenska.

Po desiatich rokoch od svojho vzniku, po vstupe nového zahraničného akcionára, zmenila banka meno na Dexia banka Slovensko, a.s. Zároveň začala posilňovať svoju pozíciu aj v oblasti retailového bankovníctva - banky pre individuálnych klientov.

V roku 2011 sa novým, väčšinovým vlastníkom banky stala stredoeurópska skupina Penta Investments, ktorá v súčasnosti vlastní viac ako 94% akcií. Následne od 1. januára 2012 zmenila banka obchodný názov na Prima banka Slovensko, a.s.

Dnes Prima banka ponúka komplexné služby obyvateľom, podnikateľom a samosprávam, ktoré zabezpečuje prostredníctvom svojej pobočkovej a bankomatovej siete. Dlhodobo vedúce postavenie v segmente samospráv plánuje Prima banka využiť na ďalší rozvoj a pravidelné skvalitňovanie služieb pre mestá a obce na celom Slovensku.

Banka sa v rámci novej stratégie čoraz viac orientuje aj na retailovú klientelu, čo sa prejavuje v zjednodušení portfólia produktov a služieb, ako aj v rozširovaní pobočkovej a bankomatovej siete.

Hotline:

Blokovanie platobnej karty v spoločnosti First Data Slovakia, s.r.o. NONSTOP: 02/6828 5777, 02/6828 5750.

Služby na bankomatochPrima

 

Dobíjanie EasyPrima

 

Dobitie predplatených telefónnych kariet EASY mobilného operátora T-mobile.

Dobíjanie O2Prima

 

Dobitie predplatených telefónnych kariet O2 mobilného operátora O2.

Dobíjanie PrimaPrima

 

Dobitie predplatených telefónnych kariet Prima mobilného operátora Orange.

Voľba bankoviekPrima

 

Bankomaty poskytnú od 1.10.2012 majiteľom platobných kariet možnosť výberu takých bankoviek, aké im práve vyhovujú.

Nová funkcia umožňuje zvoliť si, aké množstvo bankoviek a v akej hodnote si chce klient z bankomatu vybrať. Po zadaní PIN kódu a zvolení Výber hotovosti sa na obrazovke možnosť Voľba bankoviek. Po zadaní Voľby bankoviek sa na displeji zobrazia jednotlivé bankovky. Pomocou číselnej klávesnice si klient zvolí požadovanú sumu a bankomat zobrazí počty jednotlivých bankoviek, z ktorých zloží danú sumu. Prostredníctvom tlačidiel na stranách môže klient ich počet zmeniť tak, ako mu to vyhovuje. Ďalšia možnosť je, že si klient nezvolí sumu, ale priamo pomocou tlačidiel plus a mínus navolí počet jednotlivých nominálov. Bankomat bude ponúkať len tie hodnoty bankoviek, ktoré sú momentálne k dispozícii. Maximálny počet bankoviek pri jednom výbere je 40 kusov.

Výber hotovostiPrima

 

Výber hotovosti z bankomatu v SR alebo v zahraničí označeného logom príslušného typu Platobnej karty.

Zmena PINu na kartePrima

 

Realizácia zmeny PIN čísla na platobnej karte prostredníctvom bankomatu (len bankomaty Prima banky Slovensko a.s.).

Na bankomatoch Primaa banky si môžete zmeniť PIN číslo k Vašej debetnej/kreditnej PK:

  • PIN číslo bude v systémoch First Data Slovakia, s.r.o. zmenené hneď, bez časového posunu
  • nové PIN číslo sa musí skladať zo 4 číslic
  • o výsledku zmeny PIN čísla budete informovaný špeciálnou správou na obrazovke bankomatu (potvrdenka bude vytlačená automaticky)
  • zmenu PIN čísla nebude možné uskutočniť na tých PK, ktorým končí platnosť o 40 dní a skôr (blížiaca sa expirácia PK)
  • zmenené PIN číslo bude potom platné pre znovuvydanú PK, aj pre obnovenú PK

Zostatok na účtePrima

 

Informácia o disponibilnom zostatku na účte ku karte prostredníctvom bankomatu.