Slovenská sporiteľňa, a.s.

Slovenská sporiteľňa je bankou s najdlhšou tradíciou sporiteľníctva na Slovensku, korene ktorého siahajú až do 19. storočia. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, je Slovenská sporiteľňa začlenená do silnej finančnej skupiny Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG.

Slovenská sporiteľňa je v súčasnosti najväčšia komerčná banka na Slovensku s úplnou devízovou licenciou a povolením na vykonávanie hypotekárnych bankových obchodov. Má najväčší podiel na trhu vkladov, najrozsiahlejšia sieť vlastných obchodných miest a dominantné postavenie v oblasti vydávania bankových platobných kariet. Svojim klientom poskytuje širokú škálu produktov a služieb, od tradičných bežných účtov, rôzne typy vkladných knižiek, termínované vklady a služby platobného styku, úvery, až po najmodernejšie služby elektronického bankovníctva. Zahraničné aktivity banky a jej klientov sú podporované členstvom Slovenskej sporiteľne v medzinárodnom platobnom združení S.W.I.F.T., a prostredníctvom korešpondenčných bánk smerované prakticky do celého sveta. Slovenská sporiteľňa je prvou bankou v Slovenskej republike, ktorá získala licenciu na vydávanie a prijímanie všetkých druhov kariet spoločnosti VISA International. V súčasnosti banka vlastní aj licenciu medzinárodnej spoločnosti EUROPAY International a MASTERCARD International. Ako druhá vo svete, po Veľkej Británii, postupne prechádza v systéme EUROPAY International na technológiu EMV pre čipové karty a terminály.

Podporované jazyky na bankomatoch:

 • slovenčina slovenčina
 • angličtina angličtina
 • nemčina nemčina

Hotline:

Hot line: 0850 111 888 - Sporotel

Služby na bankomatochSLSP

 

Dobíjanie EasySLSP

 

Od 16. mája 2002 Slovenská sporiteľňa prostredníctvom bankomatov ponúka novú službu - dobíjanie kreditu na predplatené telefónne EASY karty spoločnosti Eurotel. SLSP sa tak stáva prvou bankou na Slovensku, ktorá prostredníctvom svojich bankomatov umožnila dobíjanie kreditu na predplatené telefónne karty mobilných operátorov spoločnosti Eurotel aj Orange.

Dobíjanie O2SLSP

 

Kredit na predplatenej karte O2 si môžete pohodlne dobiť prostredníctvom bankomatov Slovenskej sporiteľne a zostať tak v kontakte so svojimi blízkymi. Na využívanie tejto služby nie je potrebná žiadna aktivácia, stačí, ak máte platobnú kartu akceptovateľnú v bankomate Sporiteľne a číslo telefónu s kartou O2, ktorú chcete dobiť. Svojim kamarátom či blízkym môžete dobiť O2 kartu ako darček.

Dobíjanie PrimaSLSP

 

Užívatelia bankomatov Slovenskej sporiteľne majú možnosť obnoviť si kredit na PRIMA karte v ktoromkoľvek bankomate.

Postup pri obnove PRIMA karty prostredníctvom bankomatu:

 • Vyberte si hodnotu kreditu.
 • Zadajte, prosím, telefónne číslo karty Prima.
 • Služba Prima vám pošle potvrdenie o navýšení vášho kreditu.
 • Vyberte si sumu, ktorou chcete navýšiť kredit a realizujte svoju platbu.
 • Zadajte telefónne číslo, na ktorom chcete navýšiť kredit a potvrďte ho.
 • Skontrolujte na obrazovke zadané telefónne číslo, sumu platby a potvrďte ich (ak omylom navýšite kredit na nesprávnej Prima karte, obnovu Prima kreditu nemožno reklamovať).
 • Vzápätí dostanete potvrdenku o poskytnutí služby, ktorá obsahuje telefónne číslo a sumu, ktorou ste navyšovali Prima kredit.
 • Obnova Prima kreditu je potvrdená SMS správou zaslanou na telefón, na ktorom obnova prebehla.

Hodina deťomSLSP

 

Na Hodinu deťom je možné prispieť aj cez bankomaty prednastavenou symbolickou hodnotou 2 € alebo ľubovoľnou sumou na pomoc ďeťom.

Platby / PrevodySLSP

 

Zadanie jednorazového bezhotovostného príkazu na úhradu prostredníctvom bankomatu Banky.

Voľba bankoviekSLSP

 

Bankomaty poskytujú od 31.3.2009 majiteľom platobných kariet možnosť výberu takých bankoviek, aké im práve vyhovujú. Banka prichádza s touto službou ako prvá na Slovensku.

Nová funkcia umožňuje zvoliť si, aké množstvo bankoviek a v akej hodnote si chce klient z bankomatu vybrať. Po zadaní PIN kódu a zvolení Výber hotovosti sa na obrazovke možnosť Voľba bankoviek. Po zadaní Voľby bankoviek sa na displeji zobrazia jednotlivé bankovky. Pomocou číselnej klávesnice si klient zvolí požadovanú sumu a bankomat zobrazí počty jednotlivých bankoviek, z ktorých zloží danú sumu. Prostredníctvom tlačidiel na stranách môže klient ich počet zmeniť tak, ako mu to vyhovuje. Ďalšia možnosť je, že si klient nezvolí sumu, ale priamo pomocou tlačidiel plus a mínus navolí počet jednotlivých nominálov. Bankomat bude ponúkať len tie hodnoty bankoviek, ktoré sú momentálne k dispozícii. Maximálny počet bankoviek pri jednom výbere je 40 kusov.

Výber hotovostiSLSP

 

Výber hotovosti z bankomatu v SR alebo v zahraničí označeného logom príslušného typu Platobnej karty.

Zostatok na účteSLSP

 

Informácia o disponibilnom zostatku na účte ku karte prostredníctvom bankomatu.