Tatra banka, a.s.

Tatra banka vznikla v roku 1990 ako prvá súkromná banka na Slovensku. V súčasnosti je členom RZB Group a jednou z najúspešnejších dcérskych spoločností Raiffeisen Banking Group v rámci priestoru strednej a východnej Európy. Je modernou univerzálnou bankou s komplexnou ponukou bankových služieb a riešení v oblasti spravovania financií pre firemných aj individuálnych klientov. Prostredníctvom svojej siete 135 obchodných miest pôsobí vo všetkých regiónoch Slovenska a zamestnáva cca 3400 zamestnancov.

Tatra banka je v súčasnosti treťou najväčšou a dlhodobo najefektívnejšou bankou na Slovensku. Má ambíciu patriť medzi lídrov v rámci slovenského bankovníctva. Aj preto Tatra banka sformulovala Misiu, Víziu a Hodnoty, ktoré jej umožňujú vytýčiť si ďalšiu stratégiu a napredovať k zásadným métam.

Tatra banka si každoročne zachováva pozíciu lídra v mnohých oblastiach, čo potvrdzujú aj prestížne medzinárodné ocenenia. Prirodzeným cieľom banky je dosahovať kontinuálny nárast finančných ukazovateľov a zvýšenú produktivitu spojenú s racionalizáciou a prísnou kontrolou prvádzkových nákladov. Banka je pravidelne hodnotená medzinárodnou ratingovou agentúrou Moody`s Investors Service.

Podporované jazyky na bankomatoch:

 • slovenčina slovenčina
 • angličtina angličtina
 • nemčina nemčina
 • francúžština francúžština
 • maďarčina maďarčina

Hotline:

Hot line: 0800 171 877 - Euronet Services Slovakia, spol. s r.o.

Služby na bankomatochTB

 

Dobíjanie EasyTB

 

Tatra banka od augusta 2003 pripravila v spolupráci so spoločnosťou EuroTel novú službu a umožňuje dobíjanie EASY kariet cez svoju sieť bankomatov.

Tatra banka od augusta 2003 pripravila v spolupráci so spoločnosťou EuroTel novú službu a umožňuje dobíjanie EASY kariet cez svoju sieť bankomatov.

Služba je potvrdená priamo cez bankomat potvrdenkou a následne aj cez SMS správu na dobíjaný mobilný telefón. Ak zákazník potrebuje daňový doklad vyúčtovania služby Dobíjanie EASY cez bankomat, spoločnosť EuroTel ho vystaví na ktoromkoľvek pracovisku Služby zákazníkom.

Postup pri dobíjaní EASY karty prostredníctvom bankomatu:

 • Skontrolujte, či mobilný telefón, ku ktorému dobíjate kredit je zapnutý.
 • Vložte platobnú kartu do bankomatu a zadajte jej PIN-kód.
 • Vyberte si z ponúkaných možností položku KARTA EASY
 • Zadajte telefónne číslo, ktoré chcete dobiť a potvrďte ho (predtým číslo skontrolujte, pretože ak omylom dobijete nesprávnu EASY kartu, dobitie nemožno reklamovať).
 • Ak dobíjate kredit niekomu inému a chcete dostať potvrdenie o dobití na svoj telefón, zadajte aj svoje telefónne číslo ako notifikačné.
 • Vyberte si sumu, ktorú chcete dobiť a realizujte svoju platbu!
 • Vzápätí dostanete potvrdenku o poskytnutí služby, ktorá obsahuje dobíjané číslo a dobíjanú sumu.
 • Dobitie je potvrdené SMS správou zaslanou na dobíjaný telefón

Dobíjanie O2TB

 

Od 1. júla banka spustila novú službu O2 Dobíjanie, vďaka ktorej si jednoducho a rýchlo dobijete kredit na telefónne čísla spoločnosti Telefónica O2 Slovakia už aj v bankomatoch Tatra banky.

Stačí si vybrať hodnotu dobitia, zadať telefónne číslo a potvrdiť transakciu. Kredit si môžete dobiť v hodnote 8 EUR, 10 EUR, 15 EUR alebo 20 EUR.

Dobíjanie PrimaTB

 

Užívatelia bankomatov Tatra banky majú možnosť obnoviť si kredit na PRIMA karte v ktoromkoľvek bankomate Tatra banky.

Postup pri obnove PRIMA karty prostredníctvom bankomatu:

 • Skontrolujte, či mobilný telefón, na ktorom navyšujete kredit, je zapnutý.
 • Vložte platobnú kartu do bankomatu a zadajte jej PIN-kód.
 • Vyberte si z ponúkaných možností položku PRIMA OD ORANGE.
 • Vyberte si sumu, ktorou chcete navýšiť kredit a realizujte svoju platbu.
 • Zadajte telefónne číslo, na ktorom chcete navýšiť kredit a potvrďte ho.
 • Skontrolujte na obrazovke zadané telefónne číslo, sumu platby a potvrďte ich (ak omylom navýšite kredit na nesprávnej Prima karte, obnovu Prima kreditu nemožno reklamovať).
 • Vzápätí dostanete potvrdenku o poskytnutí služby, ktorá obsahuje telefónne číslo a sumu, ktorou ste navyšovali Prima kredit.
 • Obnova Prima kreditu je potvrdená SMS správou zaslanou na telefón, na ktorom obnova prebehla.

Fun Fón dobíjanie kredituTB

 

Cez bankomaty je možné dobíjať kredit Fun Fónu. Výhodou je, že v bankomate je možné dobiť kredit okrem seba aj niekomu inému. Vybrať je možné z 5, 7, 12, 15, 20, 30 alebo 50 eurovej hodnoty. Po zvýšení kreditu príde SMSka.

Platba faktúr OrangeTB

 

Postup zaplatenia faktúry prostredníctvom bankomatu je nasledovný:

 • Po vložení platobnej karty do bankomatu zadá zákazník PIN kód a v menu bankomatu si zvolí voľbu Platba faktúr Orange
 • Následne zadá údaje:
  - telefónne číslo, na ktoré chce zákazník vykonať úhradu
  - sumu, ktorú chce zákazník uhradiť
 • Potvrdí detaily platby - telefónne číslo a celkovú sumu (skladá sa zo sumy zadanej zákazníkom a poplatku za zrealizovanie transakcie)
 • Po potvrdení platby zákazník dostane informáciu, či transakcia prebehla korektne a bankomat mu vydá potvrdenie o zaplatení sumy.

Platba prebehne do 2 pracovných dní.

Výber hotovostiTB

 

Výber hotovosti z bankomatu v SR alebo v zahraničí označeného logom príslušného typu Platobnej karty.

Pri výbere hotovosti z bankomatov Tatra banky získa držiteľ platobnej karty podľa možností stavu hotovosti v bankomate nielen bankovky v najvyšších nominálnych hodnotách.

Hodnota poslednej bankovky je rozložená na bankovky menších hodnôt – 10 € a 20 €.

Príklady:

Klient, ktorý si vyberá 100 €, dostane podľa možností stavu hotovosti v bankomate vydané bankovky v hodnote 1 x 50 €, 1 x 20 € a 3 x 10 €.

Pri výbere 50 €, bankomat vydá bankovky v hodnote 1 x 20 € a 3 x 10 €, 40 € bude vydaných ako 1 x 20 €, 2 x 10 € a podobne.

Zmena PINu na karteTB

 

Od 03.06.2009 je v celej sieti bankomatov Tatra banky sprístupnená nová služba „Zmena PIN kódu", ktorá vám umožní zmeniť si váš PIN kód k akejkoľvek platobnej karte Tatra banky prostredníctvom bankomatov.

Výhody zmeny PIN kódu k platobnej karte:

 • môžete si zvoliť PIN kód, ktorý si ľahko zapamätáte
 • ak máte viac platobných kariet, môžete mať na každej karte rovnaký PIN kód
 • zmeniť PIN kód si môžete tak často ako budete chcieť
 • pri podozrení z prezradenia PIN kódu k vašej karte inej osobe už nie je potrebné žiadať o nový PIN kód, resp. náhradnú kartu s novým PIN kódom, ale sami si jednoducho zmeníte PIN kód cez bankomat

Zmenu PIN kódu neuskutočňujte v mesiaci, v ktorom končí platnosť vašej karty, nakoľko by sa táto zmena nepreniesla na obnovenú kartu. Zmenu môžete uskutočniť pri obnovenej platobnej karte ihneď po jej obdržaní.

Odporúčame, aby ste si pri zadávaní nového PIN kódu volili také číslené kombinácie, ktoré nie sú odhaliteľné z vašich osobných dokladov, ako napríklad dátum narodenia, alebo postupnosti čísel 1234, 1111 a pod. Môžete si zvoliť iné ľahko zapamätateľné číslo, napr. dátum vašej svadby, čas odchodu do práce, číslo vašej kancelárie a pod.

Za zmenu PIN kódu je účtovaný poplatok.

Zostatok na účteTB

 

Informácia o disponibilnom zostatku na účte ku karte prostredníctvom bankomatu.