Sberbank Slovensko, a.s.

Sberbank (bývalá Volksbank) je najväčšia a najsilnejšia ruská banka. Spravuje takmer jednu tretinu všetkých aktív ruského bankového sektora. Jej zakladateľom a hlavným akcionárom je Centrálna banka Ruskej Federácie, ktorá vlastní 50 % celkového základného imania. Vlastníkmi ďalších akcií je viac ako 245 000 fyzických osôb a investorov z Ruska i celého sveta. Banka disponuje najväčšou predajnou sieťou v Rusku s viac ako 19 000 pobočkami. Spolu s dcérskymi spoločnosťami pôsobí v 20 krajinách Spoločenstva nezávislých štátov a tiež v krajinách strednej a východnej Európy. Sberbank operuje v úzkej spolupráci s viac ako 220 úverovými inštitúciami sveta, je členom mnohých medzinárodných finančných inštitúcií. V úzkom spojení so zahraničnými partnermi poskytuje Sberbank širokú škálu finančných služieb pre svojich klientov so špecifickými potrebami pri medzinárodnom obchode na svetových trhoch.

Po akvizícii 100 % akcii Volksbank International ruskou Sberbank v roku 2012 začala VOLKSBANK Slovensko, a.s., od 15. februára 2013 fungovať pod novou značkou – Sberbank Slovensko, a.s. Hlavným akcionárom Sberbank Slovensko je rakúska spoločnosť Sberbank Europe AG. 100 % akcionárom Sberbank Europe AG je Sberbank Ruska.

Stratégia banky je postavená na štyroch základných hodnotách. Na rešpekte a úcte, na priateľskosti, otvorenosti a neustálej snahe o dokonalosť. Silné kapitálové zázemie a kvalita produktov a služieb spolu s vyše 170 ročnými skúsenosťami rozsiahlej skupiny Sberbank poskytujú stabilný základ pre financovanie malých a stredných podnikov a poskytovanie komplexnej škály produktov a služieb retailovým klientom.

Sberbank Slovensko má celkom 41 pracovísk, z toho 16 v Bratislave.

Služby na bankomatochVolksbank

 

Dobíjanie EasyVolksbank

 

Dobitie predplatených telefónnych kariet EASY mobilného operátora T-mobile.

Dobíjanie O2Volksbank

 

Dobitie predplatených telefónnych kariet O2 mobilného operátora O2.

Platný daňový doklad o dobití kreditu vystaví Telefónica O2 Slovakia zákazníkovi na požiadanie v ktorejkoľvek značkovej predajni O2. Dobíjanie prostredníctvom bankomatov je zo strany banky spoplatnené ako POS operácia (podobne ako nákup v kamennom obchode). Zákazník inej banky teda neplatí vysoké poplatky ako pri výbere hotovosti.

Dobitie kreditu prostredníctvom bankomatov je dostupné aj majiteľom platobných kariet vydaných inými bankami.

Dobíjanie PrimaVolksbank

 

Dobitie predplatených telefónnych kariet Prima mobilného operátora Orange. On-line navýšenie kreditu predplatnej karty PRIMA mobilného telekomunikačného operátora Orange Slovensko

Hodina deťomVolksbank

 

Na Hodinu deťom je možné prispieť aj cez bankomaty prednastavenou symbolickou hodnotou 2 € alebo ľubovoľnou sumou na pomoc ďeťom.

Vklad hotovostiVolksbank

 

Depozitná funkcia bankomatu je služba umožňujúca užívateľovi (kedykoľvek za podmienky, že depozitný bankomat je v prevádzke) bezpečné vloženie peňažnej hotovosti do depozitného bankomatu s takouto funkciou, ktorá je následne komisionálne prepočítaná a pripísaná v prospech bežného účtu klienta. Limit vkladanej hotovosti do určenej obálky je maximálne 50 - 60 ks bankoviek (v závislosti od kvality bankoviek) výhradne v EUR. Bankovky v cudzej mene a mince sú z depozitnej funkcie bankomatu vylúčené. Obálku získa klient priamo z otvoru, do ktorého neskôr vkladá obálku naplnenú hotovosťou.

Podmienky pre aktivovanie depozitnej funkcie na platobnej karte

  • Zriadený bežný účet v EUR v VOLKSBANK Slovensko, a. s.
  • Vydaná platobná karta Cirrus Maestro, alebo Eurocard/MasterCard (iba debetná, nie kreditná).
  • Uzavretá Zmluva o používaní depozitnej funkcie bankomatu s bankou.
  • Aktivovaná depozitná funkcia na platobnej karte.

Depozitná funkcia bankomatu slúži výhradne k odovzdávaniu peňažnej hotovosti. Odvod hotovosti prostredníctvom depozitnej funkcie je možný len v špeciálnych, na to určených obálkach, ktoré obdrží klient z bankomatu pri zadaní voľby “VKLAD“ na bankomate s depozitnou funkciou.

Výber hotovostiVolksbank

 

Výber hotovosti z bankomatu v SR alebo v zahraničí označeného logom príslušného typu Platobnej karty.

Zostatok na účteVolksbank

 

Informácia o disponibilnom zostatku na účte ku karte prostredníctvom bankomatu.