Všeobecná úverová banka, a.s.

Viac ako 1,2 milióna klientov a približne 20 % trhový podiel v súčasnosti robia z banky druhú najväčšiu banku na Slovensku. VÚB banka vznikla 1. 1. 1990 vyčlenením komerčných aktivít pre firemných klientov na území SR zo Štátnej banky československej. V roku 2001 získala väčšinový podiel vo VÚB banke významná talianska banková skupina IntesaBci (dnes Intesa Sanpaolo). VÚB banka pôsobí v Slovenskej republike a v Českej republike. U nás má 209 pobočiek a 11 hypotekárnych centier.

Podporované jazyky na bankomatoch:

 • slovenčina slovenčina
 • angličtina angličtina
 • nemčina nemčina
 • francúžština francúžština
 • taliančina taliančina
 • maďarčina maďarčina
 • španielčina španielčina

Hotline:

Hot line: 0850 123 000 - telefonické centrum VÚB banky

Služby na bankomatochVÚB

 

Dobíjanie EasyVÚB

 

Kredit na karte Easy od T-Mobilu si môžete komfortne dobiť prostredníctvom bankomatov VÚB banky. Na používanie tejto služby nie je potrebná žiadna aktivácia, stačí, ak máte kartu ktorejkoľvek banky a číslo telefónu s kartou Easy na dobitie. Môžete dokonca prekvapiť svojich kamarátov alebo blízkych, keď dobijete ich kartu Easy ako darček. Kartu Easy môžete dobiť na ktoromkoľvek bankomate VÚB banky. Postup dobitia je veľmi jednoduchý, stačí sledovať pokyny na obrazovke.

Ako postupovať:

 • po vložení karty do bankomatu, voľbe jazyka a zadaní PIN kódu zvoľte na obrazovke s predvolenými sumami na výber hotovosti voľbu INÁ TRANSAKCIA stlačením tlačidla vedľa tejto voľby
 • z ponúknutých volieb zvoľte službu KARTA EASY
 • požadovanú sumu navýšenia kreditu zvoľte stlačením tlačidla pri tejto sume na obrazovke bankomatu sa zobrazí výzva na zadanie telefónneho čísla, ktorého kredit sa má navýšiť
 • následne je možné zadať číslo aj iného mobilného telefónu (napr. majiteľa účtu), na ktoré má byť doručená SMS o navýšení kreditu
 • na obrazovke bankomatu sa zobrazia všetky zadané údaje, ktoré po ich skontrolovaní potvrďte tlačidlom vedľa ponuky POTVRDIŤ
 • ak ste sa pri zadávaní niektorého z údajov pomýlili, zadanie môžete zopakovať po potvrdení tlačidla nachádzajúceho sa vedľa voľby OPRAVIŤ
 • na obrazovke bankomatu sa následne zobrazí informácia o tom, že kredit na zvolenom telefónnom čísle bude zvýšený v priebehu niekoľkých minút

Dobíjanie O2VÚB

 

Kredit na predplatenej karte O2 si môžete pohodlne dobiť prostredníctvom bankomatov VÚB banky a zostať tak v kontakte so svojimi blízkymi. Na využívanie tejto služby nie je potrebná žiadna aktivácia, stačí, ak máte platobnú kartu akceptovateľnú v bankomate VÚB banky a číslo telefónu s kartou O2, ktorú chcete dobiť. Svojim kamarátom či blízkym môžete dobiť O2 kartu ako darček. Kartu O2 môžete dobiť na ktoromkoľvek bankomate VÚB banky. Postup dobitia je veľmi jednoduchý, stačí sledovať pokyny na obrazovke.

Ako postupovať:

 • po vložení karty do bankomatu, voľbe jazyka a zadaní PIN kódu zvoľte na obrazovke s predvolenými sumami na výber hotovosti voľbu INÁ TRANSAKCIA stlačením tlačidla vedľa tejto voľby
 • z ponúknutých volieb zvoľte službu O2
 • požadovanú sumu navýšenia kreditu zvoľte stlačením tlačidla pri tejto sume na obrazovke bankomatu sa zobrazí výzva na zadanie telefónneho čísla, ktorého kredit sa má navýšiť
 • na obrazovke bankomatu sa zobrazia všetky zadané údaje, ktoré po ich skontrolovaní potvrďte tlačidlom vedľa ponuky POTVRDIŤ
 • ak ste sa pri zadávaní niektorého z údajov pomýlili, zadanie môžete zopakovať po potvrdení tlačidla nachádzajúceho sa vedľa voľby OPRAVIŤ

Dobíjanie PrimaVÚB

 

Kredit na karte Prima od Orangeu si môžete komfortne dobiť prostredníctvom bankomatov VÚB banky. Na používanie tejto služby nie je potrebná žiadna aktivácia, stačí, ak máte kartu ktorejkoľvek banky a číslo telefónu s kartou Prima na dobitie. Môžete dokonca prekvapiť svojich kamarátov alebo blízkych, keď dobijete ich kartu Prima ako darček. Kartu Prima môžete dobiť na ktoromkoľvek bankomate VÚB banky. Postup dobitia je veľmi jednoduchý, stačí sledovať pokyny na obrazovke.

Ako postupovať:

 • po vložení karty do bankomatu, voľbe jazyka a zadaní PIN kódu zvoľte na obrazovke s predvolenými sumami na výber hotovosti voľbu INÁ TRANSAKCIA stlačením tlačidla vedľa tejto voľby
 • z ponúknutých volieb zvoľte službu PRIMA OD ORANGE
 • požadovanú sumu navýšenia kreditu zvoľte stlačením tlačidla pri tejto sume
 • na obrazovke bankomatu sa zobrazí výzva na zadanie telefónneho čísla, ktorého kredit sa má navýšiť
 • na obrazovke bankomatu sa zobrazia všetky zadané údaje, ktoré po ich skontrolovaní potvrďte tlačidlom vedľa ponuky POTVRDIŤ
 • ak ste sa pri zadávaní niektorého z údajov pomýlili, zadanie môžete zopakovať po potvrdení tlačidla nachádzajúceho sa vedľa voľby OPRAVIŤ
 • na obrazovke bankomatu sa následne zobrazí informácia o tom, že kredit na zvolenom telefónnom čísle bude zvýšený v priebehu niekoľkých minút

Fun Fón dobíjanie kredituVÚB

 

Cez bankomaty je možné dobíjať kredit Fun Fónu. Výhodou je, že v bankomate je možné dobiť kredit okrem seba aj niekomu inému. Vybrať je možné z 5, 7, 12, 15, 20, 30 alebo 50 eurovej hodnoty. Po zvýšení kreditu príde SMSka.

Platby / PrevodyVÚB

 

Ak potrebujete zaplatiť určitú sumu alebo previesť peniaze na účet a pobočka banky je zatvorená a nemáte ani možnosť využiť Internet banking, pomôže Vám aj bankomat. Platobný príkaz cez bankomat je možné zadať z účtu, ku ktorému je vydaná platobná karta, s ktorou sa vykonáva transakcia Platobný príkaz. Tieto prevody je možné realizovať v prospech bežných účtov v domácej a cudzej mene a na vkladné knižky vo VÚB banke alebo na účet v inej banke. Bezhotovostné prevody nie je možné realizovať v prospech termínovaných účtov.

Ako postupovať:

 • po vložení platobnej karty a zadaní PIN kódu sa na obrazovke zobrazia ponuky predvolených súm na výber hotovosti a zároveň ponuka INÁ TRANSAKCIA
 • po jej zvolení sa na obrazovke zobrazia ponuky na ostatné služby ponúkané na bankomatoch VÚB banky, medzi ktorými sa nachádza aj ponuka Platobný príkaz (PP)
 • stlačením klávesy pri ponuke Platobný príkaz sa zobrazí obrazovka, na ktorej budete zadávať údaje do jednotlivých polí
 • v obrazovke sa pohybujete stláčaním klávesy ENTER alebo OK, ktorými potvrdzujete zadávané údaje a prechádzate do ďalšieho poľa
 • chybný údaj pred potvrdením vymažete stlačením klávesy CORR
 • číslo účtu príjemcu (ako ho máte napísané) môže mať predčíslie (prvú časť čísla účtu), ktoré je opticky oddelené od základnej (druhej) časti pomlčkou, prípadne významovými nulami. Predčíslie má najviac 6 číslic, základná časť najviac 10 číslic. Na obrazovke má číslo účtu príjemcu osobitné pole pre predčíslie a základnú (druhú) časť čísla účtu.
 • číslo účtu platiteľa nezadávate, generuje sa automaticky vložením platobnej karty a zadaním PIN kódu
 • na obrazovke Platobný príkaz sa zobrazia nasledovné polia:
  • Predčíslie – ak účet príjemcu nemá predčíslie, tento údaj nevypĺňate. Stlačíte ENTER alebo OK.
  • Číslo účtu – resp. základná (druhá) časť čísla účtu. Stlačíte ENTER/OK.
  • Suma - vypĺňate v eurách do výšky minimálneho kreditného zostatku, príp. do výšky povoleného limitu prečerpania na Vašom účte vrátane nulových centov, t. j. napr. v tvare 123,00. Stlačíte ENTER/OK.
  • Variabilný symbol – prípustné sú len numerické údaje do 10 miest, nie je potrebné zadať, ak potvrdíte ENTER/OK, pole má nulovú hodnotu. Zadanie variabilného symbolu je dôležité pri platbách poistného na správnu identifikáciu platiteľa.
  • Konštantný symbol – nie je prípustné zadanie s premennou 3 a 9, t. j. XXX3, XXX9 a triedy 7 v tvare XX7X. Bankomat Vás upozorní na nesprávne zadaný konštantný symbol. Konštantný symbol nemusíte zadať, potvrdením ENTER/OK sa automaticky doplní 0308.
  • Špecifický symbol - prípustné sú len numerické údaje do 10 miest, nie je potrebné zadať. Stlačíte ENTER/OK.
  • Dátum splatnosti – zadáva sa deň a mesiac v tvare DD.MM. Platbu môžete zadať s budúcou splatnosťou až 30 kalendárnych dní od dátumu zadania. V prípade, že dátum splatnosti bude viac ako 30 dní, bankomat Vás upozorní na nesprávne zadanie. Dátum nemusíte zadať, stlačením ENTER/OK bankomat automaticky doplní aktuálny dátum zadania platobného príkazu.
 • po zadaní údajov sa na obrazovke zobrazí ponuka Potvrdiť alebo Opraviť
 • stlačením klávesy Opraviť sa celý platobný príkaz vymaže a Vy zadávate nanovo všetky údaje
 • stlačením klávesy Potvrdiť potvrdzujete zadanie platobného príkazu a bankomat Vám vydá potvrdenku, ktorá obsahuje všetky zadané údaje vrátane čísla účtu platiteľa. Platba bude spracovaná nasledujúci pracovný deň po dni jej zadania.
 • potvrdenku si uschovajte do kontroly zúčtovania platobného príkazu na výpise z účtu, na ktorom je platobný príkaz identifikovaný popisom Platba cez ATP – meno platiteľa. V prípade, že zistíte rozdiely, skontaktujte sa s pobočkou, ktorá Vám vedie účet.

Výber hotovostiVÚB

 

Z bankomatu si môžete kedykoľvek, 24 hodín denne, 7 dní v týždni vybrať potrebnú hotovosť zo svojho účtu. Pamätajte, že výber z bankomatu banky, ktorej platobnú kartu máte, je lacnejší. Dokonca v balíku služieb môžete mať niekoľko výberov za mesiac bezplatne. Za výber z cudzieho bankomatu sa však platí vždy a niekoľkonásobne viac ako z vlastného.

Pri výbere hotovosti Vás bude bankomat neustále informovať, ako máte postupovať. Pozorne sledujte text na obrazovke a pridržiavajte sa pokynov. Denný limit môžete čerpať aj po častiach počas dňa.

Pri výbere z bankomatu dávajte pozor, aby nikto v okolí nesledoval, ako zadávate PIN kód. Najlepšie je postaviť sa k bankomatu tak, aby ste celým telom zakryli pohľad na jeho klávesnicu a zároveň ju pri zadávaní PIN prikryte.

Ako postupovať:

 • platobnú kartu vložte do otvoru v bankomate tak, aby číslo karty bolo smerom hore a logo VÚB vpravo
 • stlačením príslušného tlačidla vedľa zobrazených vlajok si zvoľte jazyk, v ktorom bude s Vami bankomat komunikovať.
 • na klávesnici bankomatu uveďte svoj PIN kód (osobné identifikačné číslo) a potvrďte zeleným tlačidlom ENTER alebo OK. Ak sa pri zadávaní PIN kódu pomýlite, stlačte žlté tlačidlo CLEAR alebo CORR. Operáciu začnite odznova. Pomýliť sa môžete najviac 3-krát za sebou. Pri štvrtom neúspešnom pokuse bankomat kartu zadrží.
 • v nasledujúcej ponuke si môžete zvoliť ktorúkoľvek z predvolených súm stlačením tlačidla pri tejto sume alebo si stlačením tlačidla vedľa voľby INÁ SUMA navoliť vlastnú sumu. Požadovanú sumu zadajte prostredníctvom klávesnice a potvrďte ju tlačidlom vedľa zobrazenej ponuky POTVRDIŤ. Ak ste sa pri zadávaní sumy pomýlili, môžete zadanú sumu opraviť tlačidlom vedľa zobrazenej ponuky OPRAVIŤ.
 • po zvolení predvolenej sumy alebo navolení vlastnej sumy sa na obrazovke bankomatu následne zobrazí ponuka, či si prajete vytlačiť potvrdenku o výbere. Podľa Vášho rozhodnutia potvrďte príslušné tlačidlo vedľa textu ÁNO, resp. NIE.
 • po výzve bankomatu vyberte Vašu platobnú kartu
 • bankomat Vám následne vydá peniaze a potvrdenie o výbere, ktoré si starostlivo uschovajte
 • kartu pripravenú na prevzatie si vyzdvihnite do 30 sekúnd, inak ju bankomat zadrží
 • po zadržaní karty je na potvrdenke z bankomatu VÚB uvedené, kde si svoju kartu môžete prevziať

Zmena PINu na karteVÚB

 

Ak máte problém zapamätať si PIN kód na svojej platobnej karte, môžete si ho kedykoľvek zmeniť. Nepotrebujete ísť ani do banky, stačí na to najbližší bankomat.

Ako postupovať:

 • po vložení karty do bankomatu, voľbe jazyka a zadaní PIN kódu zvoľte na obrazovke s predvolenými sumami na výber hotovosti voľbu INÁ TRANSAKCIA stlačením tlačidla vedľa tejto voľby
 • z ponúknutých volieb zvoľte službu ZMENA PIN
 • bankomat Vás vyzve na zadanie Vášho nového 4-miestneho PIN kódu, ktorý potvrdíte zeleným tlačidlom ENTER alebo OK
 • následne zadáte Vaše nové PIN číslo ešte raz a opäť ho potvrdíte zeleným tlačidlom ENTER alebo OK
 • na obrazovke Vám bankomat oznámi úspešnú zmenu PIN kódu
 • môžete pokračovať v inej transakcii, pri ktorej už môžete využiť nové PIN číslo, alebo si len vezmete svoju platobnú kartu
 • kartu pripravenú na prevzatie si zoberte do 30 sekúnd, inak ju bankomat zadrží
 • nový PIN kód začne platiť okamžite

Zostatok na účteVÚB

 

Informácia o disponibilnom zostatku na účte ku karte prostredníctvom bankomatu.