Cestovné poistenie

 

Cestovné poistenie je možné zriadiť už aj na bankomatoch. Určené je predovštkým pre ľudí, ktorí sa chystajú na dovolenku, pracovnú cestu, alebo z iného dôvodu sa pohybujú v zahraničí. Cestovné poistenie zahŕňa poistenie liečebných nákladov na lekárske ošetrenie, pobyt v nemocnici, lieky predpísané lekárom, prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a repatriáciu.

Ďalej je možné pripoistiť:

 • úraz
 • zodpovednosť za spôsobenú škodu na živote alebo na zdraví
 • batožinu pre prípad poškodenia alebo krádeže
 • meškanie batožiny
 • meškanie odletu
 • nepojazdné vozidlo
 • storno zájazdu

Banky

Československá obchodná banka, a.s.ČSOB SR

 

ČSOB Finančná skupina ponúka novinku - možnosť uzavrieť si cestovné poistenie vo vybraných bankomatoch ČSOB SR.

Rozšírením predaja cestovného poistenia prostredníctvom vybraných bankomatov ČSOB SR získavate:

 • FLEXIBILITU,
 • DOSTUPNOSŤ,
 • ÚSPORU ČASU,
 • BEZPEČNOSŤ A ISTOTU,

a to jednoducho a aj na poslednú chvíľu.

Základné parametre cestovného poistenia cez bankomat:

 • ponuka cestovného poistenia bude dostupná pre klientov aj neklientov ČSOB,
 • široké pokrytie ciest do zahraničia zahŕňa turistické cesty, manuálnu a aj nemanuálnu prácu,
 • dĺžka poistenia môže byť maximálne 60 dní (začiatok poistenie môže byť najskôr nasledujúci deň a najneskôr o 90 dní),
 • poisteným môže byť držiteľ karty alebo iná osoba, ktorej rodné číslo držiteľ karty zadá,
 • možnosť voľby variantu postenia: EURÓPA alebo SVET,
 • výška poistného závisí od zvoleného variantu poistenia.

Poistenie zahŕňa poistenie liečebných nákladov až do výšky 66 387,84 € / 2 000 000,07 Sk na lekárske ošetrenie, pobyt v nemocnici, lieky predpísané lekárom, prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a repatriáciu.

K liečebným nákladom si možno dojednať pripoistenie

 • úrazu:
  • poistná suma 6638,78 € / 199 999,89 Sk pri trvalých následkoch úrazu
  • 3319,39 € / 99 999,94 Sk pri smrti následkom úrazu
  • denné odškodné za liečenie úrazu 3,32 € / 100,02 Sk
 • zodpovednosti za spôsobenú škodu na živote alebo na zdraví až 16 596,96 € / 500 000,02 Sk, na majetku 6638,78 € / 199 999,89 Sk
 • batožiny pre prípad poškodenia alebo krádeže s krytím až do výšky 663,88 € / 20 000,05 Sk storna zájazdu až do 995,82 € / 30 000,07 Sk