Dobíjanie Prima

 

Prima kredit si môžete obnoviť vo všetkých bankomatoch Prima banky Slovensko, Istrobanky, Ľudovej banky, OTP Banky Slovensko, Poštovej banky, Slovenskej sporiteľne, Tatra banky, UniBanky, VÚB banky a ČSOB banky až do výšky denného limitu vašej platobnej karty.

Kredit sa dá obnoviť v hodnote 7 €, 12 €, 15 €, 20 €, 30 € a 50 €. Pri obnove Prima kreditu cez bankomat neplatíte žiadny transakčný poplatok (bez ohľadu na typ platobnej karty), naopak, získate bonus z hodnoty obnovovaného kreditu zdarma. Aktuálnu výšku bonusu nájdete v cenníku Prima.

Úspešnosť/neúspešnosť transakcie vám Prima oznámi SMS správou. Ak sa pri zadávaní telefónneho čísla, ktorému navyšujete kredit, pomýlite a toto chybné číslo potvrdíte, reklamácia vám nebude uznaná. Preto vždy radšej skontrolujte Prima telefónne číslo, ktorému navyšujete kredit.

Banky

Československá obchodná banka, a.s.ČSOB SR

 

Dobitie predplatených telefónnych kariet Prima mobilného operátora Orange.

OTP Banka Slovensko, a.s.OTP

 

Prima kredit si môžete obnoviť vo všetkých bankomatoch OTP Banky až do výšky denného limitu vašej platobnej karty. Pri každej obnove kreditu získate bonus z kreditu navyše.

Poštová banka, a.s.PB

 

Dobitie predplatených telefónnych kariet Prima mobilného operátora Orange. On-line navýšenie kreditu predplatnej karty PRIMA mobilného telekomunikačného operátora Orange Slovensko

Prima banka Slovensko, a.s.Prima

 

Dobitie predplatených telefónnych kariet Prima mobilného operátora Orange.

Slovenská sporiteľňa, a.s.SLSP

 

Užívatelia bankomatov Slovenskej sporiteľne majú možnosť obnoviť si kredit na PRIMA karte v ktoromkoľvek bankomate.

Postup pri obnove PRIMA karty prostredníctvom bankomatu:

 • Vyberte si hodnotu kreditu.
 • Zadajte, prosím, telefónne číslo karty Prima.
 • Služba Prima vám pošle potvrdenie o navýšení vášho kreditu.
 • Vyberte si sumu, ktorou chcete navýšiť kredit a realizujte svoju platbu.
 • Zadajte telefónne číslo, na ktorom chcete navýšiť kredit a potvrďte ho.
 • Skontrolujte na obrazovke zadané telefónne číslo, sumu platby a potvrďte ich (ak omylom navýšite kredit na nesprávnej Prima karte, obnovu Prima kreditu nemožno reklamovať).
 • Vzápätí dostanete potvrdenku o poskytnutí služby, ktorá obsahuje telefónne číslo a sumu, ktorou ste navyšovali Prima kredit.
 • Obnova Prima kreditu je potvrdená SMS správou zaslanou na telefón, na ktorom obnova prebehla.

Tatra banka, a.s.TB

 

Užívatelia bankomatov Tatra banky majú možnosť obnoviť si kredit na PRIMA karte v ktoromkoľvek bankomate Tatra banky.

Postup pri obnove PRIMA karty prostredníctvom bankomatu:

 • Skontrolujte, či mobilný telefón, na ktorom navyšujete kredit, je zapnutý.
 • Vložte platobnú kartu do bankomatu a zadajte jej PIN-kód.
 • Vyberte si z ponúkaných možností položku PRIMA OD ORANGE.
 • Vyberte si sumu, ktorou chcete navýšiť kredit a realizujte svoju platbu.
 • Zadajte telefónne číslo, na ktorom chcete navýšiť kredit a potvrďte ho.
 • Skontrolujte na obrazovke zadané telefónne číslo, sumu platby a potvrďte ich (ak omylom navýšite kredit na nesprávnej Prima karte, obnovu Prima kreditu nemožno reklamovať).
 • Vzápätí dostanete potvrdenku o poskytnutí služby, ktorá obsahuje telefónne číslo a sumu, ktorou ste navyšovali Prima kredit.
 • Obnova Prima kreditu je potvrdená SMS správou zaslanou na telefón, na ktorom obnova prebehla.

Sberbank Slovensko, a.s.Volksbank

 

Dobitie predplatených telefónnych kariet Prima mobilného operátora Orange. On-line navýšenie kreditu predplatnej karty PRIMA mobilného telekomunikačného operátora Orange Slovensko

Všeobecná úverová banka, a.s.VÚB

 

Kredit na karte Prima od Orangeu si môžete komfortne dobiť prostredníctvom bankomatov VÚB banky. Na používanie tejto služby nie je potrebná žiadna aktivácia, stačí, ak máte kartu ktorejkoľvek banky a číslo telefónu s kartou Prima na dobitie. Môžete dokonca prekvapiť svojich kamarátov alebo blízkych, keď dobijete ich kartu Prima ako darček. Kartu Prima môžete dobiť na ktoromkoľvek bankomate VÚB banky. Postup dobitia je veľmi jednoduchý, stačí sledovať pokyny na obrazovke.

Ako postupovať:

 • po vložení karty do bankomatu, voľbe jazyka a zadaní PIN kódu zvoľte na obrazovke s predvolenými sumami na výber hotovosti voľbu INÁ TRANSAKCIA stlačením tlačidla vedľa tejto voľby
 • z ponúknutých volieb zvoľte službu PRIMA OD ORANGE
 • požadovanú sumu navýšenia kreditu zvoľte stlačením tlačidla pri tejto sume
 • na obrazovke bankomatu sa zobrazí výzva na zadanie telefónneho čísla, ktorého kredit sa má navýšiť
 • na obrazovke bankomatu sa zobrazia všetky zadané údaje, ktoré po ich skontrolovaní potvrďte tlačidlom vedľa ponuky POTVRDIŤ
 • ak ste sa pri zadávaní niektorého z údajov pomýlili, zadanie môžete zopakovať po potvrdení tlačidla nachádzajúceho sa vedľa voľby OPRAVIŤ
 • na obrazovke bankomatu sa následne zobrazí informácia o tom, že kredit na zvolenom telefónnom čísle bude zvýšený v priebehu niekoľkých minút