Platba faktúr Orange

 

Orange umožňuje svojim zákazníkom uhrádzať platby za svoje faktúry v bankomatoch. Orange Slovensko sprístupňuje svojim zákazníkom nový platobný kanál, ktorý im umožní jednoduché, pohodlné a taktiež lacnejšie uhradenie faktúry za telekomunikačné služby.

Banky

Tatra banka, a.s.TB

 

Postup zaplatenia faktúry prostredníctvom bankomatu je nasledovný:

  • Po vložení platobnej karty do bankomatu zadá zákazník PIN kód a v menu bankomatu si zvolí voľbu Platba faktúr Orange
  • Následne zadá údaje:
    - telefónne číslo, na ktoré chce zákazník vykonať úhradu
    - sumu, ktorú chce zákazník uhradiť
  • Potvrdí detaily platby - telefónne číslo a celkovú sumu (skladá sa zo sumy zadanej zákazníkom a poplatku za zrealizovanie transakcie)
  • Po potvrdení platby zákazník dostane informáciu, či transakcia prebehla korektne a bankomat mu vydá potvrdenie o zaplatení sumy.

Platba prebehne do 2 pracovných dní.