Vklad hotovosti

 

Vklad hotovosti na bankomate je služba umožňujúca užívateľovi bezpečné vloženie peňažnej hotovosti do depozitného alebo recyklačného bankomatu. Hotovosť sa pripíše v prospech účtu klienta viažúceho sa ku karte.

Banky

Sberbank Slovensko, a.s.Volksbank

 

Depozitná funkcia bankomatu je služba umožňujúca užívateľovi (kedykoľvek za podmienky, že depozitný bankomat je v prevádzke) bezpečné vloženie peňažnej hotovosti do depozitného bankomatu s takouto funkciou, ktorá je následne komisionálne prepočítaná a pripísaná v prospech bežného účtu klienta. Limit vkladanej hotovosti do určenej obálky je maximálne 50 - 60 ks bankoviek (v závislosti od kvality bankoviek) výhradne v EUR. Bankovky v cudzej mene a mince sú z depozitnej funkcie bankomatu vylúčené. Obálku získa klient priamo z otvoru, do ktorého neskôr vkladá obálku naplnenú hotovosťou.

Podmienky pre aktivovanie depozitnej funkcie na platobnej karte

  • Zriadený bežný účet v EUR v VOLKSBANK Slovensko, a. s.
  • Vydaná platobná karta Cirrus Maestro, alebo Eurocard/MasterCard (iba debetná, nie kreditná).
  • Uzavretá Zmluva o používaní depozitnej funkcie bankomatu s bankou.
  • Aktivovaná depozitná funkcia na platobnej karte.

Depozitná funkcia bankomatu slúži výhradne k odovzdávaniu peňažnej hotovosti. Odvod hotovosti prostredníctvom depozitnej funkcie je možný len v špeciálnych, na to určených obálkach, ktoré obdrží klient z bankomatu pri zadaní voľby “VKLAD“ na bankomate s depozitnou funkciou.