Voľba bankoviek

 

Výber množstva bankoviek spolu s hodnotou bankoviek.

Banky

Prima banka Slovensko, a.s.Prima

 

Bankomaty poskytnú od 1.10.2012 majiteľom platobných kariet možnosť výberu takých bankoviek, aké im práve vyhovujú.

Nová funkcia umožňuje zvoliť si, aké množstvo bankoviek a v akej hodnote si chce klient z bankomatu vybrať. Po zadaní PIN kódu a zvolení Výber hotovosti sa na obrazovke možnosť Voľba bankoviek. Po zadaní Voľby bankoviek sa na displeji zobrazia jednotlivé bankovky. Pomocou číselnej klávesnice si klient zvolí požadovanú sumu a bankomat zobrazí počty jednotlivých bankoviek, z ktorých zloží danú sumu. Prostredníctvom tlačidiel na stranách môže klient ich počet zmeniť tak, ako mu to vyhovuje. Ďalšia možnosť je, že si klient nezvolí sumu, ale priamo pomocou tlačidiel plus a mínus navolí počet jednotlivých nominálov. Bankomat bude ponúkať len tie hodnoty bankoviek, ktoré sú momentálne k dispozícii. Maximálny počet bankoviek pri jednom výbere je 40 kusov.

Slovenská sporiteľňa, a.s.SLSP

 

Bankomaty poskytujú od 31.3.2009 majiteľom platobných kariet možnosť výberu takých bankoviek, aké im práve vyhovujú. Banka prichádza s touto službou ako prvá na Slovensku.

Nová funkcia umožňuje zvoliť si, aké množstvo bankoviek a v akej hodnote si chce klient z bankomatu vybrať. Po zadaní PIN kódu a zvolení Výber hotovosti sa na obrazovke možnosť Voľba bankoviek. Po zadaní Voľby bankoviek sa na displeji zobrazia jednotlivé bankovky. Pomocou číselnej klávesnice si klient zvolí požadovanú sumu a bankomat zobrazí počty jednotlivých bankoviek, z ktorých zloží danú sumu. Prostredníctvom tlačidiel na stranách môže klient ich počet zmeniť tak, ako mu to vyhovuje. Ďalšia možnosť je, že si klient nezvolí sumu, ale priamo pomocou tlačidiel plus a mínus navolí počet jednotlivých nominálov. Bankomat bude ponúkať len tie hodnoty bankoviek, ktoré sú momentálne k dispozícii. Maximálny počet bankoviek pri jednom výbere je 40 kusov.