Výber hotovosti

 

Výber hotovosti z bankomatu.

Banky

Československá obchodná banka, a.s.ČSOB SR

 

Výber hotovosti z bankomatu v SR alebo v zahraničí označeného logom príslušného typu Platobnej karty.

OTP Banka Slovensko, a.s.OTP

 

Výber hotovosti z bankomatu v SR alebo v zahraničí označeného logom príslušného typu Platobnej karty.

Poštová banka, a.s.PB

 

Výber hotovosti z bankomatu v SR alebo v zahraničí označeného logom príslušného typu Platobnej karty.

Prima banka Slovensko, a.s.Prima

 

Výber hotovosti z bankomatu v SR alebo v zahraničí označeného logom príslušného typu Platobnej karty.

Slovenská sporiteľňa, a.s.SLSP

 

Výber hotovosti z bankomatu v SR alebo v zahraničí označeného logom príslušného typu Platobnej karty.

Tatra banka, a.s.TB

 

Výber hotovosti z bankomatu v SR alebo v zahraničí označeného logom príslušného typu Platobnej karty.

Pri výbere hotovosti z bankomatov Tatra banky získa držiteľ platobnej karty podľa možností stavu hotovosti v bankomate nielen bankovky v najvyšších nominálnych hodnotách.

Hodnota poslednej bankovky je rozložená na bankovky menších hodnôt – 10 € a 20 €.

Príklady:

Klient, ktorý si vyberá 100 €, dostane podľa možností stavu hotovosti v bankomate vydané bankovky v hodnote 1 x 50 €, 1 x 20 € a 3 x 10 €.

Pri výbere 50 €, bankomat vydá bankovky v hodnote 1 x 20 € a 3 x 10 €, 40 € bude vydaných ako 1 x 20 €, 2 x 10 € a podobne.

UniCredit Bank Slovakia, a.s.UniCredit

 

Výber hotovosti z bankomatu v SR alebo v zahraničí označeného logom príslušného typu Platobnej karty.

Sberbank Slovensko, a.s.Volksbank

 

Výber hotovosti z bankomatu v SR alebo v zahraničí označeného logom príslušného typu Platobnej karty.

Všeobecná úverová banka, a.s.VÚB

 

Z bankomatu si môžete kedykoľvek, 24 hodín denne, 7 dní v týždni vybrať potrebnú hotovosť zo svojho účtu. Pamätajte, že výber z bankomatu banky, ktorej platobnú kartu máte, je lacnejší. Dokonca v balíku služieb môžete mať niekoľko výberov za mesiac bezplatne. Za výber z cudzieho bankomatu sa však platí vždy a niekoľkonásobne viac ako z vlastného.

Pri výbere hotovosti Vás bude bankomat neustále informovať, ako máte postupovať. Pozorne sledujte text na obrazovke a pridržiavajte sa pokynov. Denný limit môžete čerpať aj po častiach počas dňa.

Pri výbere z bankomatu dávajte pozor, aby nikto v okolí nesledoval, ako zadávate PIN kód. Najlepšie je postaviť sa k bankomatu tak, aby ste celým telom zakryli pohľad na jeho klávesnicu a zároveň ju pri zadávaní PIN prikryte.

Ako postupovať:

  • platobnú kartu vložte do otvoru v bankomate tak, aby číslo karty bolo smerom hore a logo VÚB vpravo
  • stlačením príslušného tlačidla vedľa zobrazených vlajok si zvoľte jazyk, v ktorom bude s Vami bankomat komunikovať.
  • na klávesnici bankomatu uveďte svoj PIN kód (osobné identifikačné číslo) a potvrďte zeleným tlačidlom ENTER alebo OK. Ak sa pri zadávaní PIN kódu pomýlite, stlačte žlté tlačidlo CLEAR alebo CORR. Operáciu začnite odznova. Pomýliť sa môžete najviac 3-krát za sebou. Pri štvrtom neúspešnom pokuse bankomat kartu zadrží.
  • v nasledujúcej ponuke si môžete zvoliť ktorúkoľvek z predvolených súm stlačením tlačidla pri tejto sume alebo si stlačením tlačidla vedľa voľby INÁ SUMA navoliť vlastnú sumu. Požadovanú sumu zadajte prostredníctvom klávesnice a potvrďte ju tlačidlom vedľa zobrazenej ponuky POTVRDIŤ. Ak ste sa pri zadávaní sumy pomýlili, môžete zadanú sumu opraviť tlačidlom vedľa zobrazenej ponuky OPRAVIŤ.
  • po zvolení predvolenej sumy alebo navolení vlastnej sumy sa na obrazovke bankomatu následne zobrazí ponuka, či si prajete vytlačiť potvrdenku o výbere. Podľa Vášho rozhodnutia potvrďte príslušné tlačidlo vedľa textu ÁNO, resp. NIE.
  • po výzve bankomatu vyberte Vašu platobnú kartu
  • bankomat Vám následne vydá peniaze a potvrdenie o výbere, ktoré si starostlivo uschovajte
  • kartu pripravenú na prevzatie si vyzdvihnite do 30 sekúnd, inak ju bankomat zadrží
  • po zadržaní karty je na potvrdenke z bankomatu VÚB uvedené, kde si svoju kartu môžete prevziať