Zmena PINu na karte

 

Klient banky má možnosť zmeniť PIN kód ku karte priamo na bankomate.

Banky

Československá obchodná banka, a.s.ČSOB SR

 

Finančná skupina ČSOB ponúka svojim klientom možnosť zmeniť PIN kód na platobnej karte aj prostredníctvom bankomatu. Vlastník karty si tak môže zvoliť kombináciu čísiel, ktorú si ľahko zapamätá.

Možnosť zmeniť PIN kód prostredníctvom bankomatu sa týka všetkých typov platobných kariet, pričom počet zmien kódu na karte nie je nijako obmedzený. Bankomaty sprostredkúvajú túto službu zákazníkovi prostredníctvom ponuky ZMENA PIN KÓDU. Zmena nie je možná 35 dní pred expiráciou karty. Poplatok za zmenu PIN kódu je 75 Sk (2,49 EUR).

Poštová banka, a.s.PB

 

Realizácia zmeny PIN čísla na platobnej karte prostredníctvom bankomatu.

Prima banka Slovensko, a.s.Prima

 

Realizácia zmeny PIN čísla na platobnej karte prostredníctvom bankomatu (len bankomaty Prima banky Slovensko a.s.).

Na bankomatoch Primaa banky si môžete zmeniť PIN číslo k Vašej debetnej/kreditnej PK:

 • PIN číslo bude v systémoch First Data Slovakia, s.r.o. zmenené hneď, bez časového posunu
 • nové PIN číslo sa musí skladať zo 4 číslic
 • o výsledku zmeny PIN čísla budete informovaný špeciálnou správou na obrazovke bankomatu (potvrdenka bude vytlačená automaticky)
 • zmenu PIN čísla nebude možné uskutočniť na tých PK, ktorým končí platnosť o 40 dní a skôr (blížiaca sa expirácia PK)
 • zmenené PIN číslo bude potom platné pre znovuvydanú PK, aj pre obnovenú PK

Tatra banka, a.s.TB

 

Od 03.06.2009 je v celej sieti bankomatov Tatra banky sprístupnená nová služba „Zmena PIN kódu", ktorá vám umožní zmeniť si váš PIN kód k akejkoľvek platobnej karte Tatra banky prostredníctvom bankomatov.

Výhody zmeny PIN kódu k platobnej karte:

 • môžete si zvoliť PIN kód, ktorý si ľahko zapamätáte
 • ak máte viac platobných kariet, môžete mať na každej karte rovnaký PIN kód
 • zmeniť PIN kód si môžete tak často ako budete chcieť
 • pri podozrení z prezradenia PIN kódu k vašej karte inej osobe už nie je potrebné žiadať o nový PIN kód, resp. náhradnú kartu s novým PIN kódom, ale sami si jednoducho zmeníte PIN kód cez bankomat

Zmenu PIN kódu neuskutočňujte v mesiaci, v ktorom končí platnosť vašej karty, nakoľko by sa táto zmena nepreniesla na obnovenú kartu. Zmenu môžete uskutočniť pri obnovenej platobnej karte ihneď po jej obdržaní.

Odporúčame, aby ste si pri zadávaní nového PIN kódu volili také číslené kombinácie, ktoré nie sú odhaliteľné z vašich osobných dokladov, ako napríklad dátum narodenia, alebo postupnosti čísel 1234, 1111 a pod. Môžete si zvoliť iné ľahko zapamätateľné číslo, napr. dátum vašej svadby, čas odchodu do práce, číslo vašej kancelárie a pod.

Za zmenu PIN kódu je účtovaný poplatok.

UniCredit Bank Slovakia, a.s.UniCredit

 

Realizácia zmeny PIN čísla na platobnej karte prostredníctvom bankomatu.

Všeobecná úverová banka, a.s.VÚB

 

Ak máte problém zapamätať si PIN kód na svojej platobnej karte, môžete si ho kedykoľvek zmeniť. Nepotrebujete ísť ani do banky, stačí na to najbližší bankomat.

Ako postupovať:

 • po vložení karty do bankomatu, voľbe jazyka a zadaní PIN kódu zvoľte na obrazovke s predvolenými sumami na výber hotovosti voľbu INÁ TRANSAKCIA stlačením tlačidla vedľa tejto voľby
 • z ponúknutých volieb zvoľte službu ZMENA PIN
 • bankomat Vás vyzve na zadanie Vášho nového 4-miestneho PIN kódu, ktorý potvrdíte zeleným tlačidlom ENTER alebo OK
 • následne zadáte Vaše nové PIN číslo ešte raz a opäť ho potvrdíte zeleným tlačidlom ENTER alebo OK
 • na obrazovke Vám bankomat oznámi úspešnú zmenu PIN kódu
 • môžete pokračovať v inej transakcii, pri ktorej už môžete využiť nové PIN číslo, alebo si len vezmete svoju platobnú kartu
 • kartu pripravenú na prevzatie si zoberte do 30 sekúnd, inak ju bankomat zadrží
 • nový PIN kód začne platiť okamžite