Zostatok na účte

 

Informácia o disponibilnom zostatku na účte prostredníctvom bankomatu.

Od 1. 7. 2012 sa zobrazuje na bankomatoch okrem disponibilného zostatku na účte aj zostatok vlastných finančných prostriedkov.

  • Disponibilný zostatok na účte zohľadňuje aj výšku limitu povoleného prečerpania a zobrazuje celkový dostupný limit prostriedkov, ktorý je k dispozícii.
  • Nový zostatok „Vlastné finančné prostriedky“ zobrazuje iba vlastné finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na účte, teda bez započítania limitu povoleného prečerpania.

Banky

Československá obchodná banka, a.s.ČSOB SR

 

Informácia o disponibilnom zostatku na účte ku karte prostredníctvom bankomatu.

OTP Banka Slovensko, a.s.OTP

 

Informácia o disponibilnom zostatku na účte ku karte prostredníctvom bankomatu.

Poštová banka, a.s.PB

 

Informácia o disponibilnom zostatku na účte ku karte prostredníctvom bankomatu.

Prima banka Slovensko, a.s.Prima

 

Informácia o disponibilnom zostatku na účte ku karte prostredníctvom bankomatu.

Slovenská sporiteľňa, a.s.SLSP

 

Informácia o disponibilnom zostatku na účte ku karte prostredníctvom bankomatu.

Tatra banka, a.s.TB

 

Informácia o disponibilnom zostatku na účte ku karte prostredníctvom bankomatu.

UniCredit Bank Slovakia, a.s.UniCredit

 

Informácia o disponibilnom zostatku na účte ku karte prostredníctvom bankomatu.

Sberbank Slovensko, a.s.Volksbank

 

Informácia o disponibilnom zostatku na účte ku karte prostredníctvom bankomatu.

Všeobecná úverová banka, a.s.VÚB

 

Informácia o disponibilnom zostatku na účte ku karte prostredníctvom bankomatu.