Služby na bankomatoch

 Československá obchodná banka, a.s.OTP Banka Slovensko, a.s.Poštová banka, a.s.Prima banka Slovensko, a.s.Sberbank Slovensko, a.s.Slovenská sporiteľňa, a.s.Tatra banka, a.s.UniCredit Bank Slovakia, a.s.Všeobecná úverová banka, a.s.
Cestovné poisteniex        
Dobíjanie Easyxxxxxxxxx
Dobíjanie O2x  xxxxxx
Dobíjanie Primaxxxxxxx x
Fun Fón dobíjanie kreditux     x x
Hodina deťom  x xx x 
Platba faktúr Orange      x  
Platby / Prevody     x  x
Pôžičky a úvery cez bankomatx        
Rýchly výberx        
Vklad hotovosti    x    
Voľba bankoviek   x x   
Výber hotovostixxxxxxxxx
Zmena PINu na kartex xx  xxx
Zostatok na účtexxxxxxxxx

Cestovné poistenie 

 

Cestovné poistenie je možné zriadiť už aj na bankomatoch. Určené je predovštkým pre ľudí, ktorí sa chystajú na dovolenku, pracovnú cestu, alebo z iného dôvodu sa pohybujú v zahraničí. Cestovné poistenie zahŕňa poistenie liečebných nákladov na lekárske ošetrenie, pobyt v nemocnici, lieky predpísané lekárom, prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a repatriáciu.

Ďalej je možné pripoistiť:

 • úraz
 • zodpovednosť za spôsobenú škodu na živote alebo na zdraví
 • batožinu pre prípad poškodenia alebo krádeže
 • meškanie batožiny
 • meškanie odletu
 • nepojazdné vozidlo
 • storno zájazdu

Dobíjanie Easy 

 

Easy kartu môžeš dobiť sebe či komukoľvek inému 24 hodín denne 365 dní v roku cez bankomaty vybraných slovenských bánk (Slovenská sporiteľňa, VÚB, Tatra banka, ČSOB, UniCredit Bank, Prima banka Slovensko, Volksbank, OTP Banka Slovensko, Poštová banka). Stačí, keď si držiteľom ľubovoľnej platobnej karty vydanej na Slovensku alebo platobnej karty VISA, VISA Electron, Eurocard/MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro vydanej zahraničnou bankou. (Keď použiteľnosť platobnej karty nie je obmedzená jej vydavateľom. Použitie zahraničných platobných kariet nesmie byť územne ohraničené.) Neplatíš žiadne poplatky za transakciu (okrem bankových poplatkov). Čím vyššiu dobíjanú sumu si zvolíš, tým vyšší kredit navyše dostaneš.

 • Vlož platobnú kartu do bankomatu a zadaj jej PIN kód.
 • Vyber si z ponúkaných možností položku KARTA Easy.
 • Zadaj telefónne číslo, ktoré chceš dobiť, a potvrď ho (predtým číslo skontroluj, pretože ak omylom dobiješ nesprávnu kartu, dobitie nemožno reklamovať).
 • Vyber sumu, ktorú chceš dobiť, a potvrď platbu.
 • Ak dobíjaš kredit niekomu inému a chceš dostať potvrdenie o dobití na svoj telefón, zadaj aj svoje telefónne číslo ako notifikačné.
 • Bankomat ti vydá potvrdenku o poskytnutí služby, ktorá obsahuje dobíjané číslo a dobíjanú sumu.
 • Dobitie je potvrdené SMS správou zaslanou na dobíjaný telefón.

Dobíjanie O2 

 

Telefónica O2 Slovakia prináša v pre zákazníkov predplatených služieb možnosť dobitia kreditu prostredníctvom bankomatovej siete na Slovensku. Zákazníci predplatených služieb tak získavajú rýchlu, pohodlnú a prakticky vždy dostupnú možnosť dobitia kreditu.

Platný daňový doklad o dobití kreditu vystaví Telefónica O2 Slovakia zákazníkovi na požiadanie v ktorejkoľvek značkovej predajni O2. Dobíjanie prostredníctvom bankomatov je zo strany banky spoplatnené ako POS operácia (podobne ako nákup v kamennom obchode). Zákazník inej banky teda neplatí vysoké poplatky ako pri výbere hotovosti.

Podporované platobné karty

 • ZBK
 • Maestro
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • VISA
 • VISA Electron

Postup dobitia

 • Vložte platobnú kartu do bankomatu a zadajte platný PIN kód.
 • Zvoľte si v hlavnom menu položku O2 a následne O2 Dobíjanie.
 • Vyberte si požadovanú výšku dobitia.
 • Zadajte telefónne číslo predplatenej O2 Karty, ktorú chcete dobiť.
 • Potvrďte zadané údaje.
 • Bankomat Vás bude informovať o úspešnosti dobitia a vydá Vám potvrdenku o dobití.
 • Kredit na Vašej predplatenej O2 Karte bude navýšený. Informáciu o navýšení kreditu získate prostredníctvom SMS správy.

Dobíjanie Prima 

 

Prima kredit si môžete obnoviť vo všetkých bankomatoch Prima banky Slovensko, Istrobanky, Ľudovej banky, OTP Banky Slovensko, Poštovej banky, Slovenskej sporiteľne, Tatra banky, UniBanky, VÚB banky a ČSOB banky až do výšky denného limitu vašej platobnej karty.

Kredit sa dá obnoviť v hodnote 7 €, 12 €, 15 €, 20 €, 30 € a 50 €. Pri obnove Prima kreditu cez bankomat neplatíte žiadny transakčný poplatok (bez ohľadu na typ platobnej karty), naopak, získate bonus z hodnoty obnovovaného kreditu zdarma. Aktuálnu výšku bonusu nájdete v cenníku Prima.

Úspešnosť/neúspešnosť transakcie vám Prima oznámi SMS správou. Ak sa pri zadávaní telefónneho čísla, ktorému navyšujete kredit, pomýlite a toto chybné číslo potvrdíte, reklamácia vám nebude uznaná. Preto vždy radšej skontrolujte Prima telefónne číslo, ktorému navyšujete kredit.

Fun Fón dobíjanie kreditu 

 

Spoločnosť Orange Slovensko a Fun rádio ponúkajú od 15.10.2010 spoločný projekt mobilných služieb pod názvom Fun Fón. Cieľovou skupinou služby sú mladí ľudia vo veku 14 - 29 rokov. Služba sa sústredí okrem hlasových služieb aj na dátové prenosy, pričom za zvýhodnené tarify bude ponúkať pripojenia na stránky sociálnych médií ako je Facebook a Pokec.

Cez bankomaty je možné dobíjať kredit vo vybraných bankách (Tatra banka, VÚB a ĆSOB, časom pribudnú ostatné). Výhodou je, že v bankomate je možné dobiť kredit okrem seba aj niekomu inému. Vybrať je možné z 5, 7, 12, 15, 20, 30 alebo 50 eurovej hodnoty. Po zvýšení kreditu príde SMSka.

Hodina deťom 

 

Hodina deťom je celoročná zbierka Nadácie pre deti Slovenska na podporu detí a mladých ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska. Čestnou predsedníčkou je Milka Vášáryová. Hovorkyne Hodiny deťom sú Andrea Vadkerti a Alena Heribanová. Dlhodobý "vyslanec" Hodiny deťom je Ladislav Chudík. Maskotom Hodiny deťom je veselý a múdry šašo Hugo

Hodina deťom podporuje projekty, ktorými sa:

 • predchádza vážnym problémom detí a mladých ľudí
 • pomáha deťom bez rodičov nájsť náhradné rodiny
 • chránia deti ohrozené chudobou a násilím
 • pripravujú deti so zdravotným znevýhodnením viesť plnohodnotný život

Každá koruna ide na pomoc deťom. Realizácia zbierky je hradená z finančných darov partnerov Hodiny deťom.

Platba faktúr Orange 

 

Orange umožňuje svojim zákazníkom uhrádzať platby za svoje faktúry v bankomatoch. Orange Slovensko sprístupňuje svojim zákazníkom nový platobný kanál, ktorý im umožní jednoduché, pohodlné a taktiež lacnejšie uhradenie faktúry za telekomunikačné služby.

Platby / Prevody 

 

Zadanie jednorazového bezhotovostného príkazu na úhradu prostredníctvom bankomatu Banky.

Pôžičky a úvery cez bankomat 

 

Banky prostredníctvom bankomatov ponúkajú svojim klientom ale aj klientom iných bánk rôzne pôžičky a úvery. Zväčša ide o kreditnú kartu, spotrebiteľský úver, kontokorent, hypotéku... Nejedná sa o záväznú ponuku. Celá transakcia končí prejvaním záujmu zo strany držiteľa karty o úver alebo pôžičku. Držiteľ karty zanechá na seba kontakt a banka ho následne kontaktuje.

Rýchly výber 

 

Rýchly výber je služba, ktorá zjednodušuje a urýchľuje výber hotovosti z bankomatu. Klienti majú možnosť nejakým spôsobom si nastaviť čiastku, ktorú bude možné vybrať priamo z hlavného menu. Služba je určená predovšetkým pre ľudí, ktorí vyberajú často rovnakú čiastku.

Vklad hotovosti 

 

Vklad hotovosti na bankomate je služba umožňujúca užívateľovi bezpečné vloženie peňažnej hotovosti do depozitného alebo recyklačného bankomatu. Hotovosť sa pripíše v prospech účtu klienta viažúceho sa ku karte.

Voľba bankoviek 

 

Výber množstva bankoviek spolu s hodnotou bankoviek.

Výber hotovosti 

 

Výber hotovosti z bankomatu.

Zmena PINu na karte 

 

Klient banky má možnosť zmeniť PIN kód ku karte priamo na bankomate.

Zostatok na účte 

 

Informácia o disponibilnom zostatku na účte prostredníctvom bankomatu.

Od 1. 7. 2012 sa zobrazuje na bankomatoch okrem disponibilného zostatku na účte aj zostatok vlastných finančných prostriedkov.

 • Disponibilný zostatok na účte zohľadňuje aj výšku limitu povoleného prečerpania a zobrazuje celkový dostupný limit prostriedkov, ktorý je k dispozícii.
 • Nový zostatok „Vlastné finančné prostriedky“ zobrazuje iba vlastné finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na účte, teda bez započítania limitu povoleného prečerpania.