Banky na Slovensku

Prehľad bánk na Slovensku, ktoré využívajú bankomatovú sieť.

 #Cestovné poistenieDobíjanie EasyDobíjanie O2Dobíjanie PrimaFun Fón dobíjanie kredituHodina deťomPlatba faktúr OrangePlatby / PrevodyPôžičky a úvery cez bankomatRýchly výberVklad hotovostiVoľba bankoviekVýber hotovostiZmena PINu na karteZostatok na účte
Československá obchodná banka259xxxxx   xx  xxx
OTP Banka Slovensko116 x x        x x
Poštová banka114 x x x      xxx
Prima banka Slovensko97 xxx       xxxx
Sberbank Slovensko74 xxx x    x x x
Slovenská sporiteľňa677 xxx x x   xx x
Tatra banka324 xxxx x     xxx
UniCredit Bank Slovakia134 xx  x      xxx
Všeobecná úverová banka549 xxxx  x    xxx
 slovenčinaangličtinanemčinafrancúžštinašpanielčinamaďarčinataliančina
Československá obchodná bankaxxxx   
Poštová bankaxxxxx  
Slovenská sporiteľňaxxx    
Tatra bankaxxxx x 
Všeobecná úverová bankaxxxxxxx
 Wincor Nixdorf
Československá obchodná bankax

Československá obchodná banka, a.s.ČSOB SR

 

V roku 1999 prešla ČSOB zásadnou zmenou a jej majoritným akcionárom sa stala belgická KBC Bank. KBC Group je jednou z vedúcich finančných skupín v Európe a lídrom na dvoch ťažiskových domácich trhoch, kde pôsobí: v Belgicku a v strednej Európe. Zamestnáva viac ako 55 000 zamestnancov a obsluhuje 12 miliónov klientov. S trhovou kapitalizáciou 30 miliárd EUR patrí KBC Group medzi najväčšie belgické spoločnosti a vedúce finančné skupiny v Európe.

OTP Banka Slovensko, a.s.OTP

 

OTP Banka Slovensko, a.s. pôsobí na slovenskom trhu a prostredníctvom svojich korešpondenčných bánk aj na zahraničných trhoch ako univerzálna banka s úplnou devízovou licenciou.

V súčasnosti OTP Banka Slovensko disponuje rozvetvenou sieťou 72 pobočiek po celom Slovensku. Ústredie banky je v Bratislave. OTP Banka Slovensko disponuje systémom komplexného hodnotenia podnikateľských zámerov klienta v súlade so svetovými štandardmi a implementovaným platobným a zúčtovacím systémom PROFILE, ktorým sa zabezpečuje on-line prepojenie všetkých pobočiek OTP Banka Slovensko, a.s. Banka je v súčasnosti napojená na SWIFT, REUTERS, TELERATE.

Rozhodujúci objem v obchodnej činnosti banky predstavujú bankové produkty a služby poskytované klientom na slovenskom trhu. Štruktúra produktov a služieb zodpovedá požiadavkám rozhodujúcich segmentov trhu, ktoré banka obsluhuje. OTP Banka Slovensko, a.s. ponúka svoje produkty a služby fyzickým aj právnickým osobám. OTP Banka Slovensko, a.s. je univerzálnou bankou rodinného typu, preto aj ponuka produktov a služieb je prispôsobená požiadavkám viacerých generácií (od najmladšej až po dôchodcov), a tiež náročnosti jednotlivých klientov.

Poštová banka, a.s.PB

 

Poštová banka pôsobí na trhu bankových služieb a prostredníctvom svojich dcérskych spoločností, Prvej penzijnej a Poisťovne Poštovej banky, je čoraz úspešnejšia aj na trhu podielových fondov a poisťovníctva. Vďaka strategickému obchodnému partnerovi - Slovenskej pošte je všade tam, kde žijú klienti.

Prima banka Slovensko, a.s.Prima

 

Prima banka Slovensko, a.s. začala písať svoj príbeh v tom istom roku ako vznikla samostatná Slovenská republika. V roku 1993 založilo 193 slovenských obcí banku pod názvom Prvá komunálna banka, ktorá sa špecializovala na financovanie miest a obcí Slovenska.

Po desiatich rokoch od svojho vzniku, po vstupe nového zahraničného akcionára, zmenila banka meno na Dexia banka Slovensko, a.s. Zároveň začala posilňovať svoju pozíciu aj v oblasti retailového bankovníctva - banky pre individuálnych klientov.

V roku 2011 sa novým, väčšinovým vlastníkom banky stala stredoeurópska skupina Penta Investments, ktorá v súčasnosti vlastní viac ako 94% akcií. Následne od 1. januára 2012 zmenila banka obchodný názov na Prima banka Slovensko, a.s.

Dnes Prima banka ponúka komplexné služby obyvateľom, podnikateľom a samosprávam, ktoré zabezpečuje prostredníctvom svojej pobočkovej a bankomatovej siete. Dlhodobo vedúce postavenie v segmente samospráv plánuje Prima banka využiť na ďalší rozvoj a pravidelné skvalitňovanie služieb pre mestá a obce na celom Slovensku.

Banka sa v rámci novej stratégie čoraz viac orientuje aj na retailovú klientelu, čo sa prejavuje v zjednodušení portfólia produktov a služieb, ako aj v rozširovaní pobočkovej a bankomatovej siete.

Sberbank Slovensko, a.s.Volksbank

 

Sberbank (bývalá Volksbank) je najväčšia a najsilnejšia ruská banka. Spravuje takmer jednu tretinu všetkých aktív ruského bankového sektora. Jej zakladateľom a hlavným akcionárom je Centrálna banka Ruskej Federácie, ktorá vlastní 50 % celkového základného imania. Vlastníkmi ďalších akcií je viac ako 245 000 fyzických osôb a investorov z Ruska i celého sveta. Banka disponuje najväčšou predajnou sieťou v Rusku s viac ako 19 000 pobočkami. Spolu s dcérskymi spoločnosťami pôsobí v 20 krajinách Spoločenstva nezávislých štátov a tiež v krajinách strednej a východnej Európy. Sberbank operuje v úzkej spolupráci s viac ako 220 úverovými inštitúciami sveta, je členom mnohých medzinárodných finančných inštitúcií. V úzkom spojení so zahraničnými partnermi poskytuje Sberbank širokú škálu finančných služieb pre svojich klientov so špecifickými potrebami pri medzinárodnom obchode na svetových trhoch.

Po akvizícii 100 % akcii Volksbank International ruskou Sberbank v roku 2012 začala VOLKSBANK Slovensko, a.s., od 15. februára 2013 fungovať pod novou značkou – Sberbank Slovensko, a.s. Hlavným akcionárom Sberbank Slovensko je rakúska spoločnosť Sberbank Europe AG. 100 % akcionárom Sberbank Europe AG je Sberbank Ruska.

Stratégia banky je postavená na štyroch základných hodnotách. Na rešpekte a úcte, na priateľskosti, otvorenosti a neustálej snahe o dokonalosť. Silné kapitálové zázemie a kvalita produktov a služieb spolu s vyše 170 ročnými skúsenosťami rozsiahlej skupiny Sberbank poskytujú stabilný základ pre financovanie malých a stredných podnikov a poskytovanie komplexnej škály produktov a služieb retailovým klientom.

Sberbank Slovensko má celkom 41 pracovísk, z toho 16 v Bratislave.

Slovenská sporiteľňa, a.s.SLSP

 

Slovenská sporiteľňa je bankou s najdlhšou tradíciou sporiteľníctva na Slovensku, korene ktorého siahajú až do 19. storočia. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, je Slovenská sporiteľňa začlenená do silnej finančnej skupiny Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG.

Slovenská sporiteľňa je v súčasnosti najväčšia komerčná banka na Slovensku s úplnou devízovou licenciou a povolením na vykonávanie hypotekárnych bankových obchodov. Má najväčší podiel na trhu vkladov, najrozsiahlejšia sieť vlastných obchodných miest a dominantné postavenie v oblasti vydávania bankových platobných kariet. Svojim klientom poskytuje širokú škálu produktov a služieb, od tradičných bežných účtov, rôzne typy vkladných knižiek, termínované vklady a služby platobného styku, úvery, až po najmodernejšie služby elektronického bankovníctva. Zahraničné aktivity banky a jej klientov sú podporované členstvom Slovenskej sporiteľne v medzinárodnom platobnom združení S.W.I.F.T., a prostredníctvom korešpondenčných bánk smerované prakticky do celého sveta. Slovenská sporiteľňa je prvou bankou v Slovenskej republike, ktorá získala licenciu na vydávanie a prijímanie všetkých druhov kariet spoločnosti VISA International. V súčasnosti banka vlastní aj licenciu medzinárodnej spoločnosti EUROPAY International a MASTERCARD International. Ako druhá vo svete, po Veľkej Británii, postupne prechádza v systéme EUROPAY International na technológiu EMV pre čipové karty a terminály.

Tatra banka, a.s.TB

 

Tatra banka vznikla v roku 1990 ako prvá súkromná banka na Slovensku. V súčasnosti je členom RZB Group a jednou z najúspešnejších dcérskych spoločností Raiffeisen Banking Group v rámci priestoru strednej a východnej Európy. Je modernou univerzálnou bankou s komplexnou ponukou bankových služieb a riešení v oblasti spravovania financií pre firemných aj individuálnych klientov. Prostredníctvom svojej siete 135 obchodných miest pôsobí vo všetkých regiónoch Slovenska a zamestnáva cca 3400 zamestnancov.

Tatra banka je v súčasnosti treťou najväčšou a dlhodobo najefektívnejšou bankou na Slovensku. Má ambíciu patriť medzi lídrov v rámci slovenského bankovníctva. Aj preto Tatra banka sformulovala Misiu, Víziu a Hodnoty, ktoré jej umožňujú vytýčiť si ďalšiu stratégiu a napredovať k zásadným métam.

Tatra banka si každoročne zachováva pozíciu lídra v mnohých oblastiach, čo potvrdzujú aj prestížne medzinárodné ocenenia. Prirodzeným cieľom banky je dosahovať kontinuálny nárast finančných ukazovateľov a zvýšenú produktivitu spojenú s racionalizáciou a prísnou kontrolou prvádzkových nákladov. Banka je pravidelne hodnotená medzinárodnou ratingovou agentúrou Moody`s Investors Service.

UniCredit Bank Slovakia, a.s.UniCredit

 

UniCredit - banka s komplexnými finančnými službami pre všetky segmenty UniCredit Bank Slovakia a. s. vznikla fúziou UniBanky, a. s. a HVB Bank Slovakia a. s. v apríli 2007. Obe banky už predtým pôsobili na slovenskom trhu vyše 17 rokov a vybudovali si výnimočné renomé v niekoľkých oblastiach. Zlúčením dvoch bánk s rozdielnou stratégiou sa vyprofilovala nová, univerzálna banka so silným zameraním na retailové bankovníctvo, ktorá patrí medzi lídrov v oblasti privátneho a firemného bankovníctva. Zaradila sa medzi kľúčových hráčov na slovenskom bankovom trhu.

Prostredníctvom jednej z najširších pobočkových sietí na Slovensku je klientom nablízku vo všetkých regiónoch. Pokrýva finančné potreby individuálnych klientov, podnikateľov a firiem. Ponúka tiež exkluzívne služby pre klientov privátneho bankovníctva. UniCredit Bank patrí k lídrom vo financovaní firiem na slovenskom trhu. Obsluhuje všetky segmenty trhu. Klientelou banky sú globálne medzinárodné spoločnosti, nadnárodné a zahraničné firmy, stredne veľké firmy, developerské spoločnosti, firmy z oblasti agrobiznisu, ako aj firmy z finančného sektora.

Konkurenčnou výhodou banky je, že je súčasťou najsilnejšej bankovej skupiny v strednej a východnej Európe. Vďaka tomu využíva prístup, ktorý umožňuje harmonizáciu obchodných podmienok a spôsobu obsluhy veľkých medzinárodných klientov. Znamená to, že týchto klientov je banka schopná obsluhovať na rovnakej úrovni a rovnakým spôsobom akú sú zvyknutí vo svojich domovských krajinách.

UniCredit Bank už od roku 2008 umožňuje svojim klientom vyberať hotovosť z bankomatov všetkých bánk skupiny UniCredit v zahraničí za rovnaké ceny ako z vlastných bankomatov na Slovensku. K dispozícii je vám takmer 19 000 bankomatov skupiny UniCredit v 18 krajinách - Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Kazachstan, Kirgistan, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko a Ukrajina.

Všeobecná úverová banka, a.s.VÚB

 

Viac ako 1,2 milióna klientov a približne 20 % trhový podiel v súčasnosti robia z banky druhú najväčšiu banku na Slovensku. VÚB banka vznikla 1. 1. 1990 vyčlenením komerčných aktivít pre firemných klientov na území SR zo Štátnej banky československej. V roku 2001 získala väčšinový podiel vo VÚB banke významná talianska banková skupina IntesaBci (dnes Intesa Sanpaolo). VÚB banka pôsobí v Slovenskej republike a v Českej republike. U nás má 209 pobočiek a 11 hypotekárnych centier.